Про громадську організацію «Спілка учасників АТО Боярки»

Громадська організація «Спілка учасників АТО Боярки» діє на теренах Боярки з 2017 року і об’єднує громадян України, іноземних громадян та осіб без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, на основі спільності інтересів для реалізації мети та завдань на території України, та не передбачає одержання прибутку від своєї діяльності.
Діяльність Організації здійснюється відповідно до Конституції України, Закону України «Про громадські об’єднання», чинного законодавства та Статуту ГО.

Організація створена та діє на принципах:

 • добровільності;
 • самоврядності;
 • вільного вибору території діяльності;
 • рівності перед законом;
 • відсутності майнового інтересу її членів (учасників);
 • прозорості, відкритості та публічності.

Організація вільна у виборі напрямків своєї діяльності.

Основною метою діяльності Організації є захист прав і свобод, задоволення соціальних, економічних, творчих, духовних, культурних, спортивних, освітніх, наукових та інших інтересів учасників антитерористичної операції та їх сімей.

Основними завданнями Організації є:

 • всебічна допомога та сприяння у реалізації своїх прав учасникам антитерористичної операції та їх сім’ям;
 • сприяння розвитку громадянського суспільства;
 • здійснення громадського контролю за діяльністю органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

Напрямками діяльності Організації є:

 • юридична, соціальна, матеріальна, психологічна та інша допомога учасникам антитерористичної операції та їх сім’ям;
 • сприяння у працевлаштуванні учасникам антитерористичної операції та їх сім’ям;
 • сприяння у відкритті та веденні бізнесу учасникам антитерористичної операції та їх сім’ям;
 • організація, проведення круглих столів, форумів, курсів, тренінгів, семінарів;
 • організація, проведення спортивних змагань, концертів, літературних вечорів та інших громадських та культурних заходів;
 • організація, проведення та участь у громадських акціях;
 • створення й розповсюдження друкованої, електронної, аудіовізуальної інформаційної продукції;
 • здійснення іншої діяльності, яка необхідна для реалізації основної мети, завдань та прав, передбачених цим Статутом, у порядку, встановленому законодавством України.

Контакти ГО “Спілка учасників АТО Боярки”